Jak je to s pojištěním v nájemním bytě pro případné škody?

Požadavek na sjednání pojištění pro případné škody v nájemním bytě někteří pronajímatelé zařazují do nájemních smluv. Jedná se totiž o “normální“ věc, jelikož sjednání takového pojištění je i v zájmu nájemce.

1. Pojistku může uzavřít i pronajímatel

V případě, že pojištění uzavře pronajímatel, může smlouvu sjednat tak, že sám jako pojistník platí pojistné a nájemce je pojištěným, tedy tím, jehož škody jsou pojištěním kryty.

Další možností je i to, že pojištěným bude přímo pronajímatel, přičemž případně vzniklou škodu uhradí pojišťovna jemu.

Pojištění můžete ale sjednat i tak, že v pojistné smlouvě nebude uveden konkrétní nájemce, bude se tedy vztahovat na všechny případné budoucí nájemce bytu.

2. Základem je pojištění nemovitosti a domácnosti

V případě pojištění nájemního bytu je vhodné uvažovat o třech typech pojištění, jimiž jsou pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti.

Pojištění nemovitosti se vztahuje na věci pevně spojené s bytem, tedy například na dřevěnou podlahu, radiátory nebo dveřní zárubně. Pojištění domácnosti pak kryje škody na zařízení, jako jsou nábytek, koberce, elektronika, svítidla či věci osobní potřeby.

Někdy je však SPORNÉ, které položky spadají do pojištění domácnosti a které do pojištění nemovitosti, je tedy třeba pečlivě prostudovat pojistnou smlouvu a připojené pojistné podmínky. Sporná bývá například kuchyňská linka či vestavěné spotřebiče.

3. Může pomoci i pojistka “na blbost”

Třetím typem pojištění, které je možné uzavřít, je pojištění občanské odpovědnosti konkrétní osoby, tzv. pojistka na blbost. Vztahuje se na případy, kdy nechtěně způsobíte škodu na cizím majetku nebo na zdraví, například rozbijete skleněnou vitrínu v obchodě, květináč spadlý z vašeho parapetu někoho zraní na chodníku či vaše dítě shodí televizi na návštěvě.

Zde je však nutné dávat velký pozor na to, zda se pojištění vztahuje na škody vzniklé v nájemním bytě, případně se zamyslet i nad tím, zda pojistný limit stačí na pokrytí možné škody. Některé pojišťovny nabízejí pojištění občanské odpovědnosti jako součást pojištění domácnosti.

4. Pozor na výluky

U každé pojistné smlouvy je třeba se pečlivě seznámit s pojistnými podmínkami, a především pak s výlukami, tedy situacemi, které nejsou pojištěním kryty např. škody, které nájemce způsobí úmyslně, nebo v případech takzvané hrubé nedbalosti, což jsou různě definované situace, na které se pojištění rovněž nevztahuje.

Diskuse

Buďte první, kdo okomentuje tento příspěvek.