Proč majitelé nechtějí nájemníkům povolit trvalý pobyt

Několikrát za týden řeším situaci při pronájmech, kdy se nájemníkům byt líbí a chtějí si ho pronajmout. Majitelům se líbí nájemník, ale bohužel ten požaduje trvalé bydliště a (některým) majitelům to z nějakého důvodu nevyhovuje.

Logicky tak říkají NE a tím vzniká situace:

Pronajímatel:„zakazuji vám zřídit si v mém bytě trvalý pobyt (trvalé bydliště)“

Nájemník:„ale, podle zákona se přihlásit mohu, když mám uzavřenou řádnou nájemní smlouvu.“

A už je zaděláno na hustou atmosféru, která by se dala krájet. A i když si nájemník zřídí trvale bydliště bez souhlasu majitele (což opravdu může a někteří si myslí, že když tak učiní bude vše v pohodě), tak se to majitel dozví, protože ho o tom vyrozumí úřad “evidence obyvatel“. A je oheň na střeše a vzájemné sympatie a důvěra, která panovala při podpisu smlouvy o nájmu bytu je pryč.

Dobrá zpráva je, že většina pronajímatelů o tomto ustanovení Nového Občanského Zákoníku(a) ví a nemají s trvalým bydlištěm pro nájemníka problém. Pravda však také je, že někteří majitelé s tím problém mají, a to z různých důvodů. Sám jsem někdy překvapen, jaké důvody a obavy uvádějí. Někteří mají stále zažitá stará pravidla a obávají se, že budou muset nájemníkům shánět nové/náhradní ubytování. Obávají se také, že se nájemníků již nezbaví, protože není nástroj na to, jak je odhlásit, ale nejčastěji se bojí exekuce respektive exekutorů, kteří přijdou za nájemníkem do jejich bytu a vše olepí nebo zabaví, protože tam má problémoví nájemník trvalé bydliště.

Takže co s tím? Co když pronajímatel nesouhlasí s trvalým bydlištěm?

Většinou stačí s majiteli rozumně promluvit a dobře argumentovat a vysvětlit jim že:

Pokud máte strach, že do vašeho bytu vtrhne exekutor a myslíte si, že nepřihlášený nájemník – ten bez trvalého bydliště - takové riziko nepředstavuje, jste na omylu.

Nejdříve si ujasněme, že exekutor má skutečně jako vykonavatel soudního rozhodnutí právo vstoupit do bytu, který nájemci sice nepatří – nemá v něm zřízeno trvalé bydliště, ale má v něm své věci: „Exekutor je oprávněn učinit prohlídku bytu a jiných místností dlužníka, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má dlužník svůj majetek. Za tímto účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti dlužníka přístup, popřípadě uzavřené skříně, nebo jiné schránky otevřít.“. Z těchto pravidel tedy jasně vyplývá, že pokud exekutor důvodně usoudí, že by dlužník mohl mít ve vaší nemovitosti svůj majetek, může místnosti otevřít (kdykoliv, i bez vaší přítomnosti) a vstoupit do nich. Exekutor může tedy do pronajatého bytu vstoupit. Může v něm provést tzv. soupis majetku. A pokud do tohoto soupisu uvede i věci, které patří jiným lidem (např. vám jako pronajímateli), je nutné tento fakt podle pravidel občanského soudního řádu namítat. Proto v každém případě doporučujeme nepodceňovat ba naopak pečlivě vytvořit Předávací protokol bytu/nemovitosti včetně fotodokumentace a tento nechat podepsat smluvními stranami.

Musím nájemníkům zajistit náhradní ubytování? Nemusíte a pro ty z Vás, kteří snad pořád v této otázce tápou nebo si nejsou jisti, tak vězte, že největší změnou občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 u nás v oblasti nájmu bytů je absolutní vypuštění bytových náhrad.

Institut bytových náhrad přitom byl z nové úpravy občanského práva vypuštěn skutečně důkladně. Zákon možnost přiznat bytovou náhradu při skončení nájemního vztahu bytu vůbec neobsahuje na žádném místě nové právní úpravy.

Jak tedy mohu zrušit nájemníkovi/ům trvalý pobyt pokud to neučinil/i sami?

Pokud to nájemník/ci neučinil/i sami je to otrava, ale ne problém. Z titulu majitele, nebo jiného užívacího práva k bytu/nemovitosti to můžete udělat sami.

Trvalý pobyt se ruší na odboru evidence obyvatel a osobních dokladů.

Žádost o zrušení musí podat oprávněná osoba (majitel nemovitosti, nebo i nájemce s platnou nájemní smlouvou).

Žadatel musí prokázat, že zaniklo užívací právo občana (nájemníka) k objektu např., že byla ukončena nájemní smlouva což je - může být v pohodě, protože většina nájemních smluv je uzavírána na dobu určitou. V případě, že nájem bytu/nemovitosti skončil před uplynutím sjednané lhůty je důležité předložit ukončení nájmu respektive písemnou výpověď, nebo prokazatelné doložení, že nájemník už v bytě nebydlí. Horší bude prokázat, že zaniklo užívací právo založené jen ústní dohodou, ale to snad již nikdo z Vás nedělá, že by pronajmul byt na čestné slovo, nebo? Pokud ano, tak je nutné doložit Vaše čestné prohlášení o zániku užívacího práva. Výsledným rozhodnutím úřadu dojde k oficiálnímu zrušení údaje o místě trvalého pobytu a dané osobě bude formálně přidělena nová adresa v sídle obecního úřadu (stejný údaj o trvalém pobytu mají např. i bezdomovci). Mohou si ji samozřejmě sami přehlásit jinam, to už ale není vaše starost.

Takže vidíte, trvalé bydliště není v zásadě problém a nezapomeňte proč ho vlastně většina nájemníku požaduje a jaké výhody jim to přináší:

  • s trvalým pobytem mohou nájemníci získat parkovací kartu na “modrou zónu” v Praze,
  • bez trvalého pobytu jen těžko přihlásí maminka své malé dítě do místní školky,
  • bez trvalého pobytu v místě bydliště můžete mít i problém při evidenci u některých lékařů,
  • trvalý pobyt v místě bydliště vám umožní v daném místě volit,
  • trvalý pobyt v místě bydliště vám zjednoduší např. výměnu ztraceného občanského průkazu a obecně komunikaci s úřady a jistě by se našli další výhody.

A pokud se bojíte možných exekucí na nájemníka pak ho požádejte o jméno a datum narození a přes sms cca za 100,-Kč si to zjistíte sami.

Zdroj:http://kotyz.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=583704

Diskuse

Buďte první, kdo okomentuje tento příspěvek.