Pozor na (pod) pojištění !

Pozor na (pod) pojištění !

Vlastníkům nemovitostí i všem zodpovědným za správu nemovitostí hrozí podpojištění. Růst cen za dva roky překročil tolerance pojišťoven a pojistné částky nemusejí odpovídat současné situaci.

Podpojištění vzniká tehdy, když je pojistná částka nižší, než kolik činí současná hodnota nemovitosti. Nastane-li tato situace a pojišťovna je povinna řešit pojistnou událost a likvidátor shledá pojistnou částku ve smlouvě nižší, než je aktuální cena nemovitosti, může (jistě bude) pojišťovna krátit plnění z pojistné částky. 

Vzhledem k raketovému vývoji cen nemovitostí doporučuji sjednat si schůzku se svým pojišťovákem a není od věci sjednat si pojištění na vyšší pojistnou částku. Tím se můžete vyhnout potřebě častější aktualizace pojistných smluv. Ale pozor! Částka by neměla být nepřiměřeně vysoká, protože potom pojišťovna také plnit nebude, respektive bude krátit.

Diskuse

Buďte první, kdo okomentuje tento příspěvek.