Kdy musíte pronajímateli nahlásit spolubydlícího?

Majitel bytu nemá právo zakazovat nájemci, aby v pronajatém bytě přijímal návštěvy. Na druhou stranu ale v určitých případech nájemce potřebuje pronajímatelův souhlas, pokud s ním v bytě bude bydlet další osoba. Kdy se ještě jedná o návštěvu a kdy o osobu, která v nájemním bytě s nájemcem bydlí, či jaký počet osob bydlících v pronajatém bytě je ještě schůdný.

Zákaz přijímání návštěv je neplatný

Pokud máte ve smlouvě o pronájmu bytu uvedeno (věřím, že nemáte), že si nesmíte do bytu vodit žádné návštěvy, je toto ustanovení neplatné. Pronajímatel vám to zakazovat nemůže.

Jinými slovy: Nájemník nemusí zákaz návštěv daný smlouvou nebo požadovaný pronajímatelem třeba i jen ústně dodržovat, ani není povinen pronajímateli návštěvy hlásit.  

Návštěva, která je u Vás déle než dva měsíce už není návštěva

Podle občanského zákoníku § 2272 je nájemce povinen hlásit pronajímateli zvýšení počtu osob v bytě bez zbytečného odkladu, neučiní-li tak ani do dvou měsíců, má se za to, že závažně porušil svoji povinnost a může to být důvod k výpovědi.

Například ale návštěva ze zahraničí by mohla trvat i déle. Rozhodující tak může být to, jaké věci mají dotyčné osoby v bytě nebo jestli mají i jiný byt, ve kterém bydlí. Tyto skutečnosti se v případě sporu musí prokazovat, což může být problematické, takže se raději vždy s pronajímatelem dohodněte. Je to prostě nejlepší řešení.

U osoby blízké souhlas není potřeba

V případě, že s vámi bude v nájemním bytě žít nový člen domácnosti, osoba blízká, obvykle tedy manžel/manželka/rodiče/děti. Pak souhlas pronajímatele nepotřebujete.

Ať už je souhlas potřeba či nikoliv, nemůže v bytě bydlet takový počet osob, který by byl neúnosný z hlediska požadavků hygieny i komfortu. Nájemce tedy bere na vědomí, že s ohledem na velikost bytu jej celkově může užívat nejvíce X osob.

Diskuse

Buďte první, kdo okomentuje tento příspěvek.