Jak je to s výměnou zámkové vložky Nájemcem

Často se ptáte jak je to s výměnou zámkové vložky Nájemcem. Výměna zámkovové vložky není "úpravou, přestavbou nebo jinou změnou bytu podle § 2263", ale spíše zabezpečením svého obydlí. Vložku tedy nájemce vyměnit může, jen tam tu původní musí při skončení nájmu vrátit (pokud to bude pronajímatel požadovat). Klíč ke své vložce do zámku ale během doby nájmu odevzdávat nemusí. Rozhodne-li se nájemce vyměnit zámkovou vložku a ponechat si po dobu nájemního vztahu všechny klíče od bytu u sebe, má na to právo. Žádný “náhradní“ klíč nemusí pronajímateli vůbec odevzdávat. Pokud ale hrozí škoda a nelze ji odvrátit jinak, pronajímatel může do bytu vstoupit... a náklady na otevření bytu pak nese nájemce.  Ale co když pronajímatel s výměnou nesouhlasí? Ideální je opět dohoda a tuto Vám doporučujeme. V praxi funguje jednoduché řešení a to takové, že jeden klíč vložte do obálky, tu přelepte a přes přelepky se oba podepište. Klíč v obálce tím “zapečetíte” tak, aby bylo patrné, zda byl či nebyl použitý. A zapečetěnou obálku si u sebe ponechá pro případ nouze pronajímatel. Pokud pak dojde k nejhoršímu a Nájemník není doma a byt je nutné např. kvůli havárii vody, unikajícímu plynu nebo požáru otevřít, nemusí Pronajímatel čekat na zámečnickou službu nebo vyrážet dveře, ale stačí dveře klíčem otevřít. V praxi take dobře funguje domluvit se s majitelem, aby Vás jako Nájemníka přišel navštívit a “ zkontrolovat užívání bytu a když se přesvědčí, že byt je užíván řádně, většinou již další návštěvu neprovádí.

Diskuse

Buďte první, kdo okomentuje tento příspěvek.