Smlouva o podnájmu pro spolubydlící ke stažení zdarma

Smlouva o podnájmu bytu se uzavírá mezi nájemcem a podnájemcem. Pronajímaný byt je ve vlastnictví pronajímatele, který ho za domluvenou úplatu poskytuje nájemci. Tento nájemce pak na základě smlouvy o podnájmu pronajímá část bytu podnájemci. O smlouvě o podnájmu musí být majitel nemovitosti informován, ale nemusí být k její realizaci potřeba jeho souhlasu.

Nájemce může dát do podnájmu jen část bytu, a to i bez souhlasu pronajímatele, pokud nájemce v bytě sám trvale bydlí. Nájemce je pak povinen pronajímateli pouze oznámit zvýšení potu osob žijících v bytě.

Podnájemní vztah může být uzavřený na dobu určitou, s možností dohody o jejím prodloužení, nebo na dobu neurčitou. Doba trvání je ale vždy omezena trváním nájemního vztahu - pokud skončí nájemní poměr, automaticky končí i právní vztah podnájemní.

Co by se v podnájemní smlouvě mělo objevit?

  • označení účastníků

  • značení bytu - specifické číslo bytu, číslo popisné budovy, číslo pozemku apod.

  • jeho příslušenství

  • rozsah jeho užívání

  • výše podnájemného

  • doba podnájmu

Další možnosti

  • kauce v případě škody

  • možnost odstoupení od smlouvy v případě porušení pořádku

Smlouva o podnájmu bytu nemusí mít písemnou formu, ale je lepší se na základních náležitostech smlouvy dohodnout písemně. Snadno se předejde případným budoucím sporům a komplikacím.

Jak získat nájemní smlouvu ke stažení zdarma a co je jejím obsahem?

Nájemní smlouva obsahuje všechny náležitosti, které jsou uvedeny výše. Do dokumentu stačí doplnit všechny aktuální údaje, vytisknout jej a podepsat na příslušných místech. Vy můžete vesele pronajímat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.