Smlouva o podnájmu bytu vhodná i pro spolubydlení ke stažení

VYMĚŇTE STARÉ PODNÁJEMNÍ SMLOUVY ZA NOVÉ

Smlouvy od nás:

  • vždy aktuální,
  • možnost měnit/doplňovat články a ustanovení,
  • možnost měnit poměr Jistoty (kauce) a smluvní pokuty
  • jistota může být ve výši trojnásobku podnájemného (v tom případě se připravujete o možnost uplatnění smluvní pokuty),
  • jistota nemusí být uložena na speciální účtu a nájemce ji může volně užívat,
  • jistota musí být vrácena i s příslušenstvím – tedy se “zákonným úrokem“, který však není stanoven,
  • úročení jistoty nemůže být sjednáno na 0%,
  • v případě neúročení jistoty se dopouštíte protiprávního jednání

Jsou na to Vaše smlouvy připravené? Využíváte správně institut smluvních pokut?

Opravdu ji nepotřebujete??

Podnájemní smlouva představuje zásadní dokument během podnájmu nemovitosti. Ruku v ruce s ní by měl následovat předávací protokol.

Smlouva o podnájmu bytu se uzavírá mezi nájemcem a podnájemcem. Vlastníkem tohoto bytu je zpravidla Bytové družstvo (družstevní byt), které pronajímá byt svým členům (družstevníkům, nájemcům) a ti ho mohou dále podnajímat podnájemníkům ovšem pouze se souhlasem vlastníka budovy – Bytového družstva. Samozřejmě mohou nastat i jiné případy kdy se jedná o podnájem.

Nájemce může dát do podnájmu část bytu, a to i bez souhlasu pronajímatele, pokud nájemce v bytě sám trvale bydlí. Nájemce je pak povinen pronajímateli pouze oznámit zvýšení potu osob žijících v bytě.

Doba trvání podnájmu je ale vždy omezena trváním nájemního vztahu - pokud skončí nájemní poměr, automaticky končí i podnájem.

Položka Smlouva o podnájmu

Cena 149