Nájemní smlouva - vzor zdarma ke stažení

Nájemní smlouva upřesňuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává pronajímaný prostor za účelem zajištění stanovených potřeb nájemce a nájemce se zavazuje platit nájemné.

Nájemní smlouva se může vztahovat na pronájem bytu, domu, kancelářských prostor, garáží apod. Má ovšem pevně stanovené náležitosti, které je samozřejmě možné rozšířit o další oblasti. Díky tomu se mohou obě strany chránit před možnými komplikacemi a nepříjemnostmi, jako jsou soudy, exekuce apod.

Co by se v nájemní smlouvě mělo objevit?

 • označení smluvních stran
 • přesné určení pronajímaného bytu, domu nebo jiného typu nemovitosti (označení bytu, popř. jeho části)
 • výčet příslušenství - vybavení
 • výše nájmu (výše, splatnost, způsob úhrady)
 • doba nájmu (určitá od - do, neurčitá)
 • úprava plateb za služby
 • další povinnosti a určení odpovědnosti

Další práva a povinnosti, které může nájemní smlouva obsahovat

 • vyloučení prodloužení nájmu
 • kauci a způsob jejího použití, doplnění, navrácení
 • podstatné porušení nájemní smlouvy a možnost výpovědi bez výpovědní doba (okamžitá výpověď)
 • sjednání zvýšení záloh a způsob rozúčtování
 • sjednání sankce při neplacení nájemného
 • postup vyklízení nájemce při skončení nájmu, když je nájemce nekontaktní
 • a další

Jak získat nájemní smlouvu ke stažení zdarma a co je jejím obsahem?

Nájemní smlouva obsahuje všechny náležitosti, které jsou uvedeny výše. Do dokumentu stačí doplnit všechny aktuální údaje, vytisknout jej a podepsat na příslušných místech. Vy můžete vesele pronajímat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.