Nájemní smlouva - vzor ke stažení

VYMĚŇTE STARÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY ZA NOVÉ

Smlouvy od nás:

  • vždy aktuální,
  • možnost měnit/doplňovat články a ustanovení,
  • možnost měnit poměr Jistoty (kauce) a smluvní pokuty,
  • jistota může být ve výši trojnásobku nájemného (v tom případě se připravujete o možnost uplatnění smluvní pokuty),
  • jistota nemusí být uložena na speciální účtu a pronajímatel ji může volně užívat,
  • jistota musí být vrácena i s příslušenstvím – tedy se “zákonným úrokem“, který však není stanoven,
  • úročení jistoty nemůže být sjednáno na 0%,
  • v případě neúročení jistoty se dopouštíte protiprávního jednání.

Jsou na to Vaše smlouvy připravené? Využíváte správně institut smluvních pokut?

Opravdu ji nepotřebujete??

Nájemní smlouva představuje zásadní dokument během pronájmu nemovitosti. Ruku v ruce s ní by měl následovat předávací protokol.

Smluvní pokuty jsou zpět. Smluvní pokuta společně s jistotou („kaucí“) nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Je možné toto vzájemně kombinovat. Smluvní pokuta utvrzuje nejen finanční povinnosti nájemce, ale i veškeré jeho jiné povinnosti.

Položka Smlouva o nájmu

Cena 149